Doświadczenia klienta – co się na nie składa?

Efektem interakcji dostawcy z odbiorcą są m.in. tzw. doświadczenia klienta (ang. customer experience, skr. CX). Można je podzielić na trzy podstawowe elementy.

Pierwszy to ścieżka klienta (ang. customer journey), czyli droga, którą klient przebywa od momentu pierwszego kontaktu z firmą, poprzez proces marketingowo-sprzedażowy, aż do finalizacji. O jakości doświadczeń klienta decyduje w tym przypadku sposób konfiguracji takiej ścieżki, czyli m.in. liczba elementów, ich rozmieszczenie w czasie czy kolejność.

Drugi podstawowy element to punkty styku (ang. touch points), czyli poszczególne elementy na ścieżce. Do interakcji między stronami dochodzi między innymi w takich miejscach jak: mail, SMS, rozmowa telefoniczna, wizyta na stronie internetowej .

Za trzecią składową customer experience, uznać można przestrzenie, jakie są dla niego tworzone, np. środowisko cyfrowe czy sklep stacjonarny. W tym przypadku chodzi o jakość obsługi, dostęp do materiałów na temat produktów czy choćby estetykę. O doświadczeniach klienta decyduje wiele zmiennych, ale finalnie to ich suma decyduje o opinii i stosunku do dostawcy.