Automatyzacja, w kontekście narzędzi Salesforce, kojarzyć się może w głównej mierze z czynnościami marketingowymi. Ma to oczywiście swoje pozytywne przełożenie na sprzedaż. Istnieje jednak także szereg korzyści z automatyzacji dla samych działów sprzedaży, które korzystać mogą z dedykowanych sobie funkcji.

Wszystkie te funkcje mają za zadanie usprawnienie kolejności działań, przyspieszenie procesów i zwiększenie jakości oraz efektywności wykonywanej pracy. Handlowiec, który finalizuje sprzedaż, jednym kliknięciem w systemie może wywołać sekwencję zdarzeń. Nie tylko pomogą mu one w bieżących działaniach, ale także zapewnią odpowiednią opiekę nad klientem w przyszłości. Ma to miejsce np. poprzez automatyczne generowanie przypomnień o tym, by:

  • skontaktować się z klientem,
  • wysłać mu ofertę, dopytać o jego opinię,
  • odezwać się do niego z odpowiednim wyprzedzeniem w sprawie przedłużenia współpracy,
  • sprawnie reagować na jego ewentualne zapytania czy reklamacje.

Automatyzacja w sprzedaży to także narzędzie pomocne w zarządzaniu ludźmi i pracą. Przełożony może dzięki niej otrzymywać informacje o braku kontaktu z klientem, reakcji na jego sygnały czy transakcji, która nie została sfinalizowana w wyznaczonym czasie.