Kampania odnawiająca – jakie korzyści niesie?

Kampania odnawiająca (ang. renewal campaign) to proces, który ma na celu utrzymanie współpracy z klientem. Ten typ kampanii stosuje się wtedy, gdy współpraca zawiera się w określonych ramach czasowych, np. abonamencie lub subskrypcji, i zbliża się termin zamknięcia tych ram.

Często warto pomóc klientowi podjąć właściwą decyzję i można to zrobić właśnie przy pomocy kampanii odnawiającej. Tym bardziej, że starania o utrzymanie klienta, są najczęściej korzystniejsze czasowo, organizacyjnie i finansowo, od prób zdobycia nowego. Także w innych aspektach, o stałego klienta warto dbać przy pomocy wszelkich dostępnych środków. Jest to klient, którego specyfika i wymagania z reguły są już dobrze znane, dzięki czemu nieco łatwiej im sprostać.

Także historii dotychczasowej współpracy nie warto zaprzepaścić – wiąże się ona często z możliwością zdobycia kolejnych klientów z polecenia czy korzystnych referencji. Z reguły, im dłużej trwa udana współpraca, tym klient chętniej zarekomenduje dostawcęinnym. Arsenał środków, których można użyć w kampanii odnawiającej, jest dość szeroki. Warto postawić przede wszystkim na docenienie dotychczasowej lojalności klienta. Można tego dokonać proponując mu specjalne warunki współpracy w przyszłości oraz oferując produkty i usługi idealnie dopasowane do jego potrzeb.