Narzędzia Salesforce – podbij rynek zagraniczny

Rozszerzenie działalności firmy o nowy, zagraniczny rynek, to zawsze spore wyzwanie. Przy pomocy systemów CRM, zintegrowanych z nimi narzędzi oraz automatyzacji marketingu i sprzedaży (również narzędzia Salesforce), można ułatwić wykonanie znacznej ilości związanych z tym wyzwaniem zadań.

Rozwój na nowym rynku często wiąże się z dużą ilością pracy zdalnej. Systemy i narzędzia stworzone by pomagać w kontakcie na odległość. Umożliwiają one już praktycznie tę samą jakość pracy, co w trybie face-to-face.

Przydatne narzędzia 

Salesforce oferuje także dodatkowe, niezwykle istotne ułatwienia:

  • Trailhead – platformę e-learningową, którą można w bardzo szerokim zakresie dostosować do potrzeb konkretnego biznesu, szkolenia nowych pracowników czy wprowadzania nowości.
  • Salesforce Community Cloud – zintegrowane z Salesforce Sales Cloud narzędzie do tworzenia społeczności.
  • Chatter –wewnętrzny czat, służący natychmiastowej komunikacji pomiędzy pracownikami firmy.
  • aplikacja mobilna Salesforce- mobilny CRM pozwala na przeprowadzanie procesów sprzedażowych niezależnie od tego gdzie jesteśmy, a utrzymanie łączności pracowników oznacza, że ​​godziny pracy są znacznie bardziej elastyczne

Territory Management

Warto wspomnieć także o Salesforce Territory Management, czyli funkcji zarządzania terytoriami, na których firma działa, np. poprzez podział uprawnień. Umożliwia też selekcję materiałów dedykowanych danym rynkom czy możliwość szybkiego udostępniania właściwych dokumentów firmowych odpowiednim osobom.

Zalety korzystania z Salesforce Territory Management:

  • sprawniejsze uporządkowywanie danych
  • obszary sprzedaży ułatwiają śledzenie tego, którzy przedstawiciele są przypisani do których kont
  • pomaga efektywnie ulokować zasoby, dzięki czemu zwiększa szanse na maksymalizację sprzedaży i zysków.
  • udostępnia prognozy sprzedaży oparte na terytorium 
  • ułatwione przepisywanie kont między terytoriami

 

Ryzyko warte podjęcia 

Globalizacja biznesu poprzez stopniowe wchodzenie na rynek zagraniczny to skomplikowany i często przerażający nas proces, jednak warto pamiętać, że jest to logiczna forma dalszego rozwoju dla firm, które osiągnęły swój potencjał na rynku lokalnym. Czasem może być też tak, że nasz produkt średnio radzi sobie w naszym kraju bo nie ma na niego takiego zapotrzebowania, natomiast cieszyłby się ogromnym powodzeniem w innym kraju, dzięki czemu nasz biznes naprawdę mógłby rozwinąć skrzydła. Najważniejszym krokiem, który musi zostać podjęty przy takiej ekspansji jest research. Należy przebadać zagraniczne rynki pod wieloma kątami, aby wybrać ten właściwy, który daje nam największe szanse na sukces.