Relacje 1-to-1 (1:1) – jak je osiągnąć i uczynić normą?

Relacje 1-to-1 to taki rodzaj kontaktu między stronami transakcji, który podkreśla znaczenie drugiej strony jako człowieka. Obowiązują tu zasady komunikacji interpersonalnej, które mają w założeniu utworzyć więź między kontrahentami. Głównym celem jest nadać ich relacji nieco bardziej osobisty, emocjonalny ton. 1-to-1 to inaczej człowiek-człowiek, co oznacza, że strony powinny żywo interesować się swoimi wzajemnymi potrzebami i wymaganiami, inspirować się nawzajem, nastawiać na rozwiązywanie wszelkich zaistniałych problemów oraz bacznie obserwować swoje zachowania.

Narzędzia Marketing Automation istotnie pomagają w utrzymaniu relacji 1-to-1. Stanowią ułatwienie bieżących reakcji na sygnały ze strony klienta lub automatyzację kolejnych kontaktów. W tym odpowiednie ich rozłożenie w czasie i sugerowanie konkretnych rozwiązań, wg założonego scenariusza. Ten zaś tworzony jest zawsze pod kątem konkretnego odbiorcy, na podstawie zebranych na jego temat informacji. Automatyzacja pomaga w tym przypadku zachować ciągłość komunikacji i dbać o jej jakość na co dzień.